کشوی پول (Cash Drawer )

کشوی پول (1)

کش دراور ( کشوی پول ) چیست ؟

انواع درگاه های ارتباطی در کشوی پول   :

پورت های ارتباطی کابل و یا درگاه RJ45 جهت اتصال به پرینتر .