• ساعت 9 الی 13 پنجشنبه
  • ساعت 9 الی 17 شنبه تا چهارشنبه
  • +(21) 41964 : تلفن
  • +(21) 41354000 : تلفن
  • امروز :سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

شرایط گارانتی


سما سرویس

Bixolon - TSC - Datalogic

شرایط گارانتی

لطفا قبل از ارسال دستگاه به واحد گارانتی به دقت شرایط زیر را بررسی نمایید