• پنجشنبه 9 الی 13
  • شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17
  • info@samarayan.com
  • +(21) 41354000 : تلفن

فرم نظر شکایت و پیشنهاد


نمایندگی انحصاری

Bixolon - TSC - Datalogic

فرم شکایت و پیشنهاد

لطفا با درج نظر خود ، جهت هرچه بهتر کردن ارائه سرویس و خدمات مطلوب تر شرکت به شما مشتریان عزیز مارا یاری نمایید

  • لطفا مشخصات خود را برای تماس های بعدی بدرستی وارد نمائید
  • جهت دانلود فرم شکایات و پیشنهادات اینجا را کلیک نماید
  • در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکلی با شماره ۴۱۹۶۴ تماس حاصل نمائید