• پنجشنبه 9 الی 13
  • شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17
  • info@samarayan.com
  • +(21) 41354000 : تلفن

استعلام وضعیت دستگاه


نمایندگی انحصاری

Bixolon - TSC - Datalogic

استعلام وضعیت دستگاه
 

  • لطفا در صورت بروز خطا مجدد تلاش کنید
  • در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکلی با شماره ۴۱۹۶۴ تماس حاصل نمائید