سنسور اثر انگشت

سنسور اثر انگشت فوترونیک (1)

سنسور اثر انگشت سوپرما

سنسور اثرانگشت چیست ؟

سنسور اثر انگشت ماژول الکترونیکی که جهت شناسایی اثر انگشت افراد برای مصارف گوناگونی استفاده میشود.

سنسورهای اثر انگشت ارایه شده در شرکت سما رایان صنعت در دو مدل ماژول  و مدل دستگاه تولید میشوند.

مدل های ماژول جهت استفاده در دستگاههای حضور و غیاب نصب و استفاده میشوند.

مدل های آماده نیز برای تایید اثر انگشت در دفاتر قضایی و اسناد رسمی و ... استفاده میشوند.

انواع درگاه های ارتباطی در سنسورهای اثر انگشت  :

پورت های ارتباطی متداول در  سنسورهای اثر انگشت عبارتنداز: ، پورت  (USB)  ، پورت ‌سریال (RS232)  میباشند.